Obvestilo uporabnikom športne dvorane šole

Spoštovani!

V skladu z okrožnico MIZŠ o usmeritvah za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 19. 10. 2020 vas obveščamo, da se v športni dvorani Dvojezične srednje šole Lendava od 19. 10. 2020 do preklica ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programa vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci. Dovoli se le izvajanje športnih tekmovanj ter treningov registriranih športnikov, pri čemer je seveda potrebno dosledno upoštevati priporočila NIJZ glede uporabe zaprtih športnih objektov.

V primeru potrjene okužbe med registriranimi športniki kluba, ki izvaja treninge, je potrebno dosledno upoštevati navodila NIJZ.

Dodatna pojasnila o ukrepih za zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2 v povezavi z izvajanjem športnih programov najdete na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/novice/2020-10-16-ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-virusa-sars-cov-2-v-povezavi-z-izvajanjem-sportnih-programov/

Lendava, 19. 10. 2020

Ravnateljica
Silvija Hajdinjak Prendl

Comments are closed.