Obisk jesenskega sejma v Gradcu 2019

V četrtek, 3. 10. 2019, so dijaki 1. e (programa Trgovec ter Gastronomske in hotelske storitve), 2. e in 3. e (program Trgovec), 1. k, 2. k in 4. k (program Ekonomski tehnik) ter 4. g in 5. g (ekonomski tehniki iz programa PTI) obiskali jesenski sejem v Gradcu (Grazer Herbstmesse). Na sejmu so razstavljavci predstavljali različne gospodarske panoge, kot so živilska, pohištvena, tekstilna, usnjarska in kozmetična industrija, turistične dejavnosti in dejavnosti aranžiranja s cvetjem. Dijaki so na ta način lahko povezali teoretična znanja s praktičnimi vsebinami s področja podjetništva. Poleg tega so si ogledali tudi središče mesta Gradec in terme Rogner Bad Blumau.

Spremljale so jih profesorice mag. Bernadetta Horváth, Nives Kuhar, Brigita Laj in Katarina Ferenc.