Obisk dijakov in učiteljev iz Pécsa

V sredo 29. marca 2017 so DSŠ Lendava obiskali dijaki in učitelji dijaškega doma Ciszterci Nevelési Központ Szent Margit iz Pécsa. Gostje so po predstavitvi vzgojno-izobraževalnega dela na dvojezični srednji šoli ter ogledu šolskega kompleksa svojo strokovno ekskurzijo nadaljevali z ogledom nekaterih znamenitosti našega mesta in okolice Lendave.

Comments are closed.