Obisk dijakov Gimnazije Poljane

V petek, 8. aprila, so v okviru strokovne ekskurzije obiskali našo šolo dijaki 2. letnika Gimnazije Poljane. Prisostvovali so pri treh urah pouka, ki je ta dan potekal v 2. a-razredu, in sicer pri biologiji, madžarščini in zgodovini.

Comments are closed.