Obisk dijakov Ekonomske šole Novo mesto

V okviru strokovne ekskurzije so dne 5. 10. 2017 DSŠ lendava obiskali dijaki prvega letnika Ekonomske šole Novo mesto. V okviru ogleda šole jim je pomočnik ravnateljice, Tibor Tomšič, predstavil specifiko dvojezičnega pouka, poleg tega so gostujoči dijaki hospitirali pri pouku madžarskega jezika (A. Dancs) in matematike (H. A. Tibaut).

Comments are closed.