Obisk dijakov Ekonomske šole Novo mesto

V okviru strokovne ekskurzije so dne 5. 10. 2017 DSŠ lendava obiskali dijaki prvega letnika Ekonomske šole Novo mesto. V okviru ogleda šole jim je pomočnik ravnateljice, Tibor Tomšič, predstavil specifiko dvojezičnega pouka, poleg tega so gostujoči dijaki hospitirali pri pouku madžarskega jezika (A. Dancs) in matematike (H. A. Tibaut).