NIMAMO potrjenega primera okužbe z novim koronavirusom Covid-19

Obveščamo javnost, da na Dvojezični srednji šoli Lendava NIMAMO potrjenega primera okužbe z novim koronavirusom Covid-19. Informacije, ki so se pojavile po spletu, niso resnične. Nekaj dijakov smo iz preventivnih razlogov napotili domov. Delujemo preventivno v skladu z Načrtom zagotavljanja kontinuiranega dela na DSŠ Lendava v času koronavirusa in okrožnicami MIZŠ ter navodili NIJZ. V skladu s tem bomo pripravili tudi vse potrebno za zaprtje šole. O vseh ukrepih in načinu organizacije dela bomo sprotno obveščali.

Comments are closed.