Natečaj: Književniki in njihova dela v svetu doodlov

google_doodle

V času, ko živimo kot aktivni uporabniki googlovih storitev, ne moremo prezreti doodlov, t. i. priložnostnih logotipov, risb, ki obeležujejo različne praznike, posebne dneve, slavijo obletnice rojstnih dnevov znanih osebnosti. Vabimo vse dijake in profesorje, ki jih zanima svet književnosti, da v priložnostni risbi prikažejo svojega najljubšega avtorja (slovenskega ali tujega, o katerem se učijo ali so se učili pri pouku slovenščine), ki bo predstavljen vsebinsko zanimivo, izvirno in likovno ustvarjalno.

1. KDO LAHKO SODELUJE NA NATEČAJU?

Na natečaju lahko sodelujejo vsi dijaki DSŠ Lendava (tudi učitelji), ki radi rišejo ali s pomočjo računalniških programov oblikujejo umetniške izdelke. Sodelujejo lahko tudi učitelji šole, vendar se ti ne bodo potegovali za nagrade.

2. NAČIN ODDAJE DOODLOV

Doodle oddajte osebno organizatorici natečaja mag. Gabriela Zver ali preko elektronske pošte (kot priponko): ter z ustreznim poimenovanjem ime_priimek_naslovfotografije (brez šumnikov).

V elektronski pošti ali pri osebni predaji izdelka je potrebno pripisati še naslednje podatke:

 1. ime in priimek ter razred, ki ga dijak obiskuje v šolskem letu 2014/2015, ter elektronski naslov,
 2. ime mentorja, če ga je imel,
 3. naslov doodla,
 4. kratek opis doodla.

Enoten vzorec (template) za osnovo doodla boste dobili pri organizatoricah natečaja.

Natečaj bo potekal od 3. novembra 2014 do 12. decembra 2014. Rok za oddajo doodlov je 12. december 2014.

3. POGOJI ZA ODDAJO DOODLOV

 • Doodle je lahko oddan na listu formata A 4 (lahko je barven ali črno-bel).
 • Če je doodle oblikovan v vektorskem načinu, mora imeti slika jpg-formata izvorno ločljivost minimalno 1600×1200 svetlobnih točk (pixlov).
 • Doodle mora biti povezan z avtorjem, njegovim ustvarjanjem ali literarno osebo.
 • Vsak udeleženec razpisa lahko sodeluje z največ tremi doodli.

4. AVTORSTVO DOODLOV

 • Prijavljeni jamčijo, da so avtorji doodlov. Svetujejo jim lahko mentorji (učitelji slovenščine, drugih jezikov, likovne vzgoje).
 • Avtorji dovoljujejo šoli, da oddane doodle uporabi za nekomercialne namene v svojih gradivih (spletna stran, publikacije, koledar) ter za razstavo v šolskih prostorih.
 • Ob uporabi doodlov bo navedeno ime avtorja.

5. IZBOR DOODLOV

Izmed vseh poslanih fotografij bo komisija izbrala 15 doodlov, ki bodo objavljeni na spletni straneh: Ljubim umetnost in šolski strani ter facebooku, 3 najboljši pa bodo tudi nagrajeni. Izbor najboljših doodlov bo potekal od 15. do 18. decembra 2014. Rezultati natečaja bodo objavljeni 6. februarja 2015 na šolski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, na spletni strani šole in facebooku, na strani Ljubim umetnost. Avtorji izbranih doodlov bodo obveščeni po elektronski pošti.

Komisija (slavisti, profesorica likovne vzgoje, zunanji član grafik) bo pravočasno prejete doodle pregledala, ovrednotila in izbrala najboljše.

6. NAGRADE

1. mesto: USB-ključ in knjižna nagrada (po izbiri do 25 eur)
2. mesto: USB-ključ in knjižna nagrada (po izbiri do 18 eur)
3. mesto: USB-ključ in knjižna nagrada (po izbiri do 14 eur)

7. RAZSTAVA OZIROMA OBJAVA DOODLOV

Zmagovalec natečaja bo razglašen 6. februarja 2015 na šolski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku. 15 izbranih in nagrajenih doodlov bo objavljenih na spletni strani Ljubim umetnost in na šolski spletni strani ter facebooku.

Organizatorici natečaja: mag. Gabriela Zver in Fortuna Lazar, prof.

Comments are closed.