Natečaj: Književniki in njihova dela v svetu doodlov 2016

doodle

V času, ko živimo kot aktivni uporabniki googlovih storitev, ne moremo prezreti doodlov, t. i. priložnostnih logotipov, risb, ki obeležujejo različne praznike, posebne dneve, slavijo obletnice rojstnih dnevov znanih osebnosti. Vabimo vse dijake in profesorje, ki jih zanima svet književnosti, da v priložnostni risbi prikažejo svojega najljubšega avtorja (slovenskega ali tujega, o katerem se učijo ali so se učili pri pouku slovenščine), ki bo predstavljen vsebinsko zanimivo, izvirno in likovno ustvarjalno.

1. KDO LAHKO SODELUJE NA NATEČAJU?

Na natečaju lahko sodelujejo vsi dijaki DSŠ Lendava (tudi učitelji), ki radi rišejo ali s pomočjo računalniških programov oblikujejo umetniške izdelke. Sodelujejo lahko tudi učitelji šole, vendar se ti ne bodo potegovali za nagrade.

2. NAČIN ODDAJE DOODLOV

Doodle oddajte osebno organizatorici natečaja mag. Gabriela Zver ali preko elektronske pošte (kot priponko): ter z ustreznim poimenovanjem ime_priimek_naslovfotografije (brez šumnikov).

V elektronski pošti ali pri osebni predaji izdelka je potrebno pripisati še naslednje podatke:

 1. ime in priimek ter razred, ki ga dijak obiskuje v šolskem letu 2016/2017, ter elektronski naslov,
 2. ime mentorja, če ga je imel,
 3. naslov doodla,
 4. kratek opis doodla (kaj je narisano, kaj simbolizira oziroma kaj prikazuje, kako ga lahko interpretiramo).

Enoten vzorec (template) za osnovo doodla boste dobili pri organizatoricah natečaja ali pri učiteljih slovenščine.

Natečaj bo potekal od 10. oktobra 2016 do 05. decembra 2016. Rok za oddajo doodlov je 05. december 2016.

3. POGOJI ZA ODDAJO DOODLOV

 • Doodle je lahko oddan na listu formata A 4 (lahko je barven ali črno-bel).
 • Če je doodle oblikovan v vektorskem načinu, mora imeti slika jpg-formata izvorno ločljivost minimalno 1600×1200 svetlobnih točk (pixlov).
 • Doodle mora biti povezan z avtorjem, njegovim ustvarjanjem ali literarno osebo.
 • Vsak udeleženec razpisa lahko sodeluje z največ tremi doodli.

4. AVTORSTVO DOODLOV

 • Prijavljeni jamčijo, da so avtorji doodlov. Svetujejo jim lahko mentorji (učitelji slovenščine, drugih jezikov, likovne vzgoje).
 • Avtorji dovoljujejo šoli, da oddane doodle uporabi za nekomercialne namene v svojih gradivih (spletna stran, publikacije, koledar) ter za razstavo v šolskih prostorih.
 • Ob uporabi doodlov bo navedeno ime avtorja.

5. IZBOR DOODLOV

Izmed vseh poslanih fotografij bo komisija izbrala 15 doodlov, ki bodo objavljeni na spletni straneh: Ljubim umetnost in šolski spletni strani ter facebooku, 3 najboljši pa bodo tudi nagrajeni. Izbor najboljših doodlov bo potekal od 08. do 15. decembra 2016. Rezultati natečaja bodo objavljeni v začetku februarja 2017 na spletni strani in facebooku šole ter na strani Ljubim umetnost. Nagrade bodo podeljene na šolski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku.

Komisija (slavisti, profesorica likovne vzgoje, zunanji član grafik) bo pravočasno prejete doodle pregledala, ovrednotila in izbrala najboljše.

6. NAGRADE

 1. mesto: USB-ključ (32GB) in knjižna nagrada (po izbiri do 25 eur)
 2. mesto: USB-ključ (16 GB)in knjižna nagrada (po izbiri do 20 eur)
 3. mesto: USB-ključ (15 GB) in knjižna nagrada (po izbiri do 15 eur)

7. RAZSTAVA OZIROMA OBJAVA DOODLOV

Zmagovalec natečaja bo razglašen v začetku februarja 2017 na šolski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku. 15 izbranih in nagrajenih doodlov bo objavljenih na spletni strani Ljubim umetnost in na šolski spletni strani ter facebooku.

Organizatorici natečaja: mag. Gabriela Zver in Fortuna Lazar, prof.

Comments are closed.