Moja prva knjiga ali kako biti grajski pisar

Letos obeležujemo pomembni obletnici, in sicer 300. obletnico Števana Küzmiča (Nouvi Zakon), ki je pomembno prispeval k širjenju in utemeljitvi prekmurske književnosti, ter 450. obletnico prav v Lendavi natisnjene prve knjige na ozemlju današnje Slovenije (György Kultsár: Postilla).

Prav iz tega razloga smo se člani Aktiva slavistov DSŠ Lendava odločili, da bomo izvedli delavnice, skozi katere bodo dijaki uzavestili ta dogodka in se na zabaven način spoznali z življenjem grajskega pisarja.

Prvo šolsko uro je Štefan Kardoš predstavil ustvarjalce iz slovenskega panonskega prostora, za katere bi se spodobilo, da jih poznamo vsaj po imenu. O njih govori tudi knjiga, ki je izšla prav te dni, z naslovom So z nami, smo z njimi (F. Just, Š. Kardoš). Po predstavitvi so se dijaki različnih programov (iz gimnazijskega in iz določenih strokovnih programov) in letnikov razdelili v štiri razrede, v katerih so s pomočjo aplikacije Quizizz opravili preverjanje, koliko so si s predavanja zapomnili.

Sledile so delavnice. Dijaki so lahko izbirali med štirimi nalogami, lahko so:

  • prevedli Küzmičevo besedilo iz nekdanje knjižne prekmurščine v današnji knjižni jezik,
  • Küzmičevo besedilo, ki je napisano v madžarskem črkopisu, zapisali v gajici,
  • prevedli Dalmatinovo besedilo v današnji knjižni jezik,
  • del besedila pravljice Rdeča kapica zapisali v bohoričici.

Dijaki so nas prijetno presenetili, ker so se v vsakem razredu lotili tudi najtežje, prve naloge, poleg vseh drugih, čeprav smo predvidevali, da bo večina izbrala zadnjo nalogo.

Vsak dijak je moral prav tako poskrbeti, da je bilo njegovo besedilo napisano z najlepšo možno pisavo in da je imelo lepo okrašeno prvo črko, inicialko.

Slavisti smo iz vsakega oddelka določili zmagovalce, ki so se v kvizu uvrstili med tekmovalce z najvišjimi rezultati in oddali izdelek, ki je bil najboljše vrednoten. Zmagovalci dobijo knjižno nagrado.

Prejemniki knjižnih nagrad:

  • Hanna Laj (GIM), 4. a
  • Kaja Tibaut (GIM), 4. a
  • Kaja Kralj (GIM), 1. a
  • Luka Gostan (ST), 3. d
  • Nika Utroša (PV), 3. b
  • Marina Vöröš (PV), 1. b

V imenu Aktiva slavistov zapisala: mag. Gabriela Zver

Comments are closed.