Mladi, varnost, nasilje in droge

Pogovorne delavnice je za dijake 1. b, 1. d, 1. k, 1. e in 1. f izvedel g. Janez Pravdič. Dijake je opozoril na spoštovanje pravic, ki jih zagotavlja Ustava RS, jih seznanil s pravili obnašanja do soljudi, pomenom prijateljskih vezi, ki so pomembne v primeru kakršnih koli nesreč ali dogodkov, pomenom sodelovanja s policijo, s posledicami nepravilnega obnašanja do soljudi, pomenom spoštovanja tuje lastnine in samozaščitnega obnašanja pred krajo. Opozoril je na varnostni vidik, povezan s pojavom prepovedanih drog v družbi in nasilnim vedenjem med mladostniki.

Comments are closed.