Mednarodni sejem učnih podjetij

Že nekaj let na naši šoli pri strokovnem modulu Poslovanje podjetij v programu Ekonomski tehnik in Ekonomski tehnik PTI ustanovimo učno podjetje. Učno podjetje je učni prostor in sočasno optimalna metoda učenja in usposabljanja za delo, ki idealno povezuje teorijo in prakso ter zagotavlja možnosti za samostojno delo in trening reševanja problemov. Prednost daje tudi različnim metodam izkustvenega učenja, projektnega in skupinskega dela. Učna podjetja so tako kot realna podjetja prisotna na slovenskem in mednarodnem trgu. V vsakem podjetju kupujemo in prodajamo določene vrste izdelkov in storitev v skladu z veljavno zakonodajo. Seveda realnega pretoka izdelkov in denarja ni.

V šolskem letu 2013/14 delujeta na šoli dve učni podjetji: Gricko d.o.o. in Kolaček d.o.o. Delo poteka vsak petek od 9.55 do 13.30 ure. Mentorici Brigita Laj in Katarina Ferenc nam pomagata pri uresničevanju zastavljenih nalog, saj organizirata, koordinirata in vodita delo v učnem podjetju. Razdeljeni smo v osem oddelkov: direktor, namestnik direktorja, tajništvo, kadrovska služba, nabava, prodaja, tržno komuniciranje in računovodstvo.

Virtualna učna podjetja imajo svojo Centralo učnih podjetij v Celju, ki opravlja naloge povezovalne institucije kot davčni urad, banka in sodišče. CUPS ima vlogo servisa za različne storitve, so zelo prijazni in vedno pripravljeni pomagati. Vsako leto organizirajo mednarodni sejem učnih podjetij. Letos smo se ga udeležili 19. marca 2014 kot razstavljavci in obiskovalci. UP Gricko d.o.o. je na lično opremljeni stojnici ponujalo svoj promocijski material in “izdelke” iz prodajnega kataloga. Sklenili smo veliko poslov, saj se je mednarodnega sejma udeležilo 52 učnih podjetij iz Slovenije, Hrvaške, Bolgarije, Italije, Romunije in Nemčije.

Tako se je naš bančni račun povečal za več tisoč evrov “virtualnega denarja”. Dijaki smo pridobili veliko izkušenj, saj smo dobili vpogled v pripravo in sodelovanje na mednarodnem sejmu.

Comments are closed.