Medkulturna komunikacija v Karpatski kotlini

Dva dijaka DSŠ Lendava (Noémi Vegi – 2.a, Róbert Požonec– 2.a) sta pod mentorstvom prof. Elizabete Tóth od 25. septembra do 1. oktobra 2016 v Beregovem (Ukrajina) sodelovala v projektu Medkulturna komunikacija v Karpatski kotlini (v t.i. učnem tednu mednarodnega razreda). Predstavniki DSŠ so skupaj z ostalimi udeleženci programa (iz šestih držav, oz. osmih srednjih šol s področja Karpatske kotline) sodelovali pri šolskih urah, učnih delavnicah, spoznavali so geografske, zgodovinske in kulturne značilnosti jugozahodne Ukrajine ter se udeležili strokovnih ekskurzij.

Comments are closed.