Knjižnica znanj

V petek, 19. 1. 2018, so mladi iz projekta Delat grem!, ki poteka pod okriljem Mladinskega kulturnega centra Maribor, izvedli že tretji izmed petih dogodkov v okviru Knjižnice znanj.

Tokrat so se dijaki lahko pogovarjali s šestimi živimi knjigami in spoznali njihove osebne zgodbe. V večjih skupinah so imeli šestnajst branj.

O projektu

Projekt mladim ponuja sklope različnih usposabljanj, skozi katera udeleženci krepijo različna znanja in kompetence ter tako povečujejo možnosti za svojo zaposljivost. Usposabljanja so tako s področja osebne rasti in asertivnosti, kot tudi zelo praktična usposabljanja, vezana na razvoj idej, ki jih imajo mladi, srečanj s potencialnimi delodajalci ter možnosti opravljanja usposabljanj pri različnih delodajalcih.

Projekt je razdeljen na tri vsebinske sklope: Knjižnica znanj, Banka povezovanj ter Razvijanje mladih sanj, vsak izmed njih pa mladim ponuja svojevrstna usposabljanja:

  • Knjižnica znanj udeležencem ponuja seznanitev z mednarodno metodo Žive knjižnice, ki bo tokrat uporabljena v namene predstavitev različnih zaposlitvenih zgodb, udeleženci pa bodo imeli priložnost spoznati delo pri različni delodajalcih, ki bodo sodelovali pri Živi knjižnici;
  • Banka povezovanj udeležencem ponuja kvalitetna usposabljanja s področja projektnega dela, možnost razvoja lastnih idej ter priložnost spoznati delo pri različnih delodajalcih;
  • Razvijanje mladih sanj je razdeljen na dva podsklopa: (1) Tedenska usposabljanja, ki bodo mladim ponudila konkretna, praktična znanja o tem kakšne kompetence in orodja potrebujejo za vstop na trg dela; (2) Kreativne in kulturne industrije, ki bodo mladim ponudile različna usposabljanja iz področji kreativnih in kulturnih industrij. Aktivnosti programa se v sodelovanju s partnersko organizacijo, Mladinskim svetom Lendava, izvajajo tudi v Pomurski regiji. Ob tem pa je v program aktivno vpetih še 19 organizacij iz različnih področjih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

http://www.delatgrem.si/

Comments are closed.