Književnost na filmu 7 (Pokaži slovenščini jezik)

Za šolsko tekmovanje Pokaži slovenščini jezik sta bila oddana dva filma:

  • Neimenovani (Edvard Robič, Timotej Kreft in Aljaž Kovač, 2. letnik gimnazije);
  • Telečja pečenka (Peter Škrilec, Teo Horvat in Tim Jože Feher, 3. letnik srednjega strokovnega izobraževanja).

Šolska komisija v sestavi Tibor Tomšič, Borut Šantak in Štefan Kardoš se je soglasno odločila, da sta oba filma primerna za regijsko tekmovanje.

 

                                                                                                                              Zapisal: Štefan Kardoš

Comments are closed.