Jezikovni maraton v 5. g- in 5. h-razredu

Skupina dijakov iz 5. g- in 5. h-razreda, ki jih čaka poklicna matura iz angleščine, so 23. 4. 2021 sodelovali v sklopu tedna dejavnosti na »Jezikovnem maratonu«. Priprave na poklicno maturo so se začele z reševanjem nalog iz bralnega razumevanja v zbirki nalog za maturo. V nadaljevanju smo obravnavali jezik stroke v angleščini, saj dijake na ustnem delu čakajo teme s strokovnih področij. Po simulaciji ustnega izpita smo še ponovili pisanje krajših pisnih sestavkov.

Comments are closed.