Jelkovanje in prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti 2018

Tudi to šolsko leto so dijaki prvih letnikov pripravili jelkovanje. Združili so moči in izbrali med sabo Božička s škratom in Božičko, ki sta povezovala nastope vseh razredov. Gimnazijci so pripravili kratko dramsko uprizoritev. S pomočjo namišljenih junakov Almosa in Denisa so humorno uprizorili nostalgične spomine na božič, vmes pa smo slišali še kratek pevski vložek o Belem božiču. Kemiki in ekonomisti so se izkazali z gimnastičnimi skoki svoje junakinje in s kemijskimi zvijačami, strojniki so zabavali občinstvo s kratko zabavno filmsko produkcijo in domiselno izkoristili dvojčka, ki obiskujeta različna programa in ju vsi težko ločimo, trgovci so nudili zborovsko podporo svoji solistki pri petju pesmi Demons, pevsko pa so nas presenetili tudi moški glasovi naših elektrikarjev in mehatronikov.

Šola je dijake ponovno obdarila, darila sta gospe ravnateljici Silviji Hajdinjak Prendl pomagala po razredih razdeliti Božiček in Božička.

Pred jelkovanjem smo se spomnili državnega praznika, dneva samostojnosti in enotnosti, sledila je podelitev nemških jezikovnih diplom DSD, predstavili pa smo tudi zbornik naše šole, ki je izšel ob 70. obletnici naše šole, ki smo jo praznovali lani.

Naj spregovorijo slike.

Zapisala: mag. Gabriela Zver

Comments are closed.