Predmetnik strojnega tehnika SSI

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Ssi/strojni_tehnik_DV-2020/posebnidel.htm

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno   Skupno

število ur

Število kreditnih točk
 A – Splošnoizobraževalni predmeti      
P1 Slovenščina obvezno   487 24
P2 Madžarščina I ali Madžarščina II obvezno   487 24
P3 Matematika obvezno   383 19
P4 Tuji jezik I obvezno   417 20
P5 Umetnost obvezno   68 3
P6 Zgodovina obvezno   102 5
P7 Geografija obvezno   68 3
P8 Sociologija obvezno   68 3
P10 Fizika obvezno   140 6
P11 Kemija obvezno   70 3
P12 Športna vzgoja obvezno   340 14
Skupaj A     2630 124
 B – Strokovni moduli      
M1 Tehniško komuniciranje obvezno 140 7
M2 Načrtovanje konstrukcij obvezno 140 6
M3 Poslovanje in organizacija obvezno 70 3
M4 Učinkovita raba energije obvezno 140 6
M5 Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje obvezno 70 3
M6 Delovanje krmilnih in električnih komponent obvezno 140 7
M7 Obdelava gradiv obvezno 140 6
M8 Spajanje gradiv in toplotna obdelava obvezno 105 5
M9 Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije izbirno 158 8
M10 Računalniško podprte tehnologije izbirno 158 8
M13 Avtomatizacija in robotika izbirno 158 8
M14 Energetski sistemi izbirno 158 8
Skupaj B   1577 75
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli      
  Praktični pouk   454   19
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu      
  Praktično usposabljanje z delom   304   14
 D – Druge oblike vzgojno izobraževalnega dela      
  Interesne dejavnosti   61   13
  Aktivno državljanstvo   35   2
 E – Odprti kurikulum      
E Odprti kurikulum   380   21
  Celostni razvoj osebnosti   35   2
  Preoblikovanje   46   2
  Merilna tehnika   35   1
  Statika   66   4
  Trdnost   66   4
  Elektrotehnika   66   4
  Strokovna terminologija   66   4
Poklicna matura (storitev in zagovor)       4
Skupaj kreditnih točk       253

Comments are closed.