Gépészeti technikum SzK tantárgyfelosztás

https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Ssi/strojni_tehnik_DV-2020/posebnidel.htm

Jelölés Programegységek Kötelező/ választható   Órák száma összesen Kreditpontok száma
 A – Közismereti tantárgyak      
P1 Szlovén nyelv Kötelező   487 24
P2 Magyar nyelv I, II Kötelező   487 24
P3 Matematika Kötelező   383 19
P4 Idegen nyelv I Kötelező   417 20
P5 Művészet Kötelező   68 3
P6 Történelem Kötelező   102 5
P7 Földrajz Kötelező   68 3
P8 Szociológia Kötelező   68 3
P10 Fizika Kötelező   140 6
P11 Kémia Kötelező   70 3
P12 Testnevelés Kötelező   340 14
Összesen A     2630 124
 B – Szakmodulok      
M1 Műszaki kommunikáció Kötelező 140 7
M2 Szerkezettervezés Kötelező 140 6
M3 Ügyvitel és szervezés Kötelező 70 3
M4 Hatékony energiagazdálkodás Kötelező 140 6
M5 Anyagismeret, elsődleges feldolgozás és megmunkálás Kötelező 70 3
M6 A vezérlő és a villamos elemek működése Kötelező 140 7
M7 Anyagmegmunkálás Kötelező 140 6
M8 Kötési módok és hőkezelés Kötelező 105 5
M9 Térbeli modellezés és dokumentációkészítés választható 158 8
M10 Számítógéppel alátámasztott technológiák választható 158 8
M13 Automatizáció és robotika választható 158 8
M14 Energetikai rendszerek választható 158 8
Összesen B   1577 75
Ebből: C – Gyakorlati oktatás az iskolában      
  Gyakorlati oktatás   454   19
Č – Gyakorlati oktatás a munkaadónál      
  Szakmai gyakorlat   304   14
 D – Egyéb nevelési-oktatási formák      
  Szakköri tevékenységek   61   13
  Aktív állampolgárság   35   2
 E – Nyílt kurrikulum      
E Nyílt kurrikulum   380   21
  Személyiségfejlesztő tréning   35   2
  Átformálás   46   2
  Méréstechnika   35   1
  Statika   66   4
  Szilárdság   66   4
  Elektrotechnika   66   4
  Szakterminológia   66   4
Szakmai érettségi vizsga (termék védéssel)       4
Kreditpontok összesen       253

Comments are closed.