Predmetnik pečarja – polagalca keramičnih oblog

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/SPI/pecar_keramik_dv-2020/posebnidel.htm

Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 213 12
P2 Madžarščina I , Madžarščina II obvezno 213 12
P3 Matematika obvezno 213 12
P4 Tuji jezik obvezno 164 9
P5 Umetnost obvezno 33 2
P6 Naravoslovje obvezno 132 6
P7 Družboslovje obvezno 132 6
P8 Športna vzgoja obvezno 164 7
Skupaj A   1264 66
B – Strokovni moduli
M1 Gradbeništvo obvezno 198 10
M2 Osnovna gradbena tehnologija obvezno 165 8
M3 Strokovno risanje obvezno 99 4
M4 Pečarstvo in polaganje keramičnih oblog obvezno 455 22
M5 Izolacije izbirno 65 4
M6 Ročna obdelava kamna izbirno 65 4
M7 Zidanje izbirno 65 4
M8 Ometi izbirno 65 4
M9 Upravljanje viličarja izbirno 65 4
M10 Pleskarska dela izbirno 65 4
Skupaj B   1047 52
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:
C- Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   280 12
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu   1292 53
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti   160 7
E – Odprti del kurikuluma
  Odprti kurikulum   195 9
Skupaj pouka (A+B+E)   2506 127
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   1572 65
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   2666 134
Skupaj (A+B+Č+D+E)   3958 187
Zaključni izpit

(izdelek oziroma storitev in zagovor)

  2
Skupaj kreditnih točk   189
 
Število tednov izobraževanja v šoli   72  
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom   34  
Število tednov interesnih dejavnosti   5  
Skupno število tednov izobraževanja   111  

Comments are closed.