Predmetnik oblikovalca kovin – orodjarja

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/SPI/oblikovalec_kovin_orodjar_dv-2020/posebnidel.htm

Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 213 12
P2 Madžarščina I , Madžarščina II obvezno 213 12
P3 Matematika obvezno 213 12
P4 Tuji jezik obvezno 164 9
P5 Umetnost obvezno 33 2
P6 Naravoslovje obvezno 132 6
P7 Družboslovje obvezno 132 6
P8 Športna vzgoja obvezno 164 7
Skupaj A   1264 66
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško komuniciranje v poklicu obvezni 99 4
M2 Materiali in obdelave v poklicu obvezni 66 3
M3 Elementi konstrukcij obvezni 66 3
M4 Organizacija in poslovanje obvezni 66 3
M5 Osnove oblikovanja materialov obvezni 99 5
M6 CNC programiranje obvezni 99 5
M7 Avtomatizacija strojev in naprav obvezni 99 5
M8 Oblikovanje materialov izbirni 235 12
M9 Posebne obdelave izbirni 235 12
M10 Orodja in priprave za množično proizvodnjo izbirni 235 12
M11 Sestavljanje in preizkušanje orodij izbirni 235 12
Skupaj B   1064 52
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:
C- Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   280 12
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu   1292 53
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti   160 7
E – Odprti del kurikuluma
Zaključni izpit

(izdelek oziroma storitev in zagovor)

  2
Skupaj kreditnih točk   189

Pojasnila k predmetniku

Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere dva modula:

  • M8 in M9 ali
  • M10 in M11.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

Comments are closed.