Predmetnik kemijskega tehnika SSI

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Ssi/kemijski_tehnik_DV-2020/posebnidel.htm

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
 A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 487 24
P2 Madžarščina I ali Madžarščina II obvezno 487 24
P3 Matematika obvezno 383 19
P4 Tuji jezik I obvezno 417 20
P5 Umetnost obvezno 68 3
P6 Zgodovina obvezno 102 5
P7 Geografija izbirno 68 3
P8 Sociologija izbirno 68 3
P10 Fizika obvezno 140 6
P11 Biologija obvezno 70 3
P12 Športna vzgoja obvezno 340 14
Skupaj A   2630 124
 B – Strokovni moduli
M1 Splošna in anorganska kemija obvezno 136 7
M2 Fizikalna kemija obvezno 170 9
M3 Organska kemija obvezno 170 9
M4 Kemijsko računstvo obvezno 68 4
M5 Laboratorijska in analizna tehnika obvezno 340 17
M6 Kemijska tehnika obvezno 238 12
M7 Tehniško varstvo okolja obvezno 68 3
M8 Kemijska informatika obvezno 68 4
M9 Podjetništvo in trženje obvezno 68 3
M10 Materiali obvezno 68 4
M11 Analizna kemija izbirno 272 14
Skupaj B   1666 86
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   750 30
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom   304 14
 D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti   317 13
  Aktivno državljanstvo   35 2
 E – Odprti kurikulum
E Celostni razvoj osebnosti   35 2
  Uporabna kemija   60 3
  Jezik stroke   30 1
  Matematika v stroki   42 1
  Biotehnologija   44 3
Skupaj E   211 10
Poklicna matura (storitev in zagovor)     4
Skupaj kreditnih točk     253

Comments are closed.