Vegyészeti technikum tantárgyfelosztás

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Ssi/kemijski_tehnik_DV-2020/posebnidel.htm

Jelölés Programegységek Kötelező/ választható Órák száma összesen Kreditpontok száma
 A – Közismereti tantárgyak
P1 Szlovén nyelv Kötelező 487 24
P2 Magyar nyelv I, II Kötelező 487 24
P3 Matematika Kötelező 383 19
P4 Idegen nyelv I Kötelező 417 20
P5 Művészet Kötelező 68 3
P6 Történelem Kötelező 102 5
P7 Földrajz választható 68 3
P8 Szociológia választható 68 3
P10 Fizika Kötelező 140 6
P11 Biológia Kötelező 70 3
P12 Testnevelés Kötelező 340 14
Összesen A   2630 124
 B – Szakmodulok
M1 Általános és szervetlen kémia Kötelező 136 7
M2 Fizikai kémia Kötelező 170 9
M3 Szerves kémia Kötelező 170 9
M4 Kémiai számítások Kötelező 68 4
M5 Laboratóriumi és analitikai technika Kötelező 340 17
M6 Kémiai technológia Kötelező 238 12
M7 Környezetvédelmi műszaki technológiák Kötelező 68 3
M8 Kémiai informatika Kötelező 68 4
M9 Vállalkozás és marketing Kötelező 68 3
M10 Anyagfajták Kötelező 68 4
M11 Analitikai kémia Kötelező 272 14
Összesen B   1666 86
Ebből: C – Gyakorlati oktatás az iskolában
  Gyakorlati oktatás   750 30
Č – Gyakorlati oktatás a munkaadónál
  Szakmai gyakorlat   304 14
 D – Szakköri tevékenységek
  Szakköri tevékenységek   317 13
  Aktív állampolgárság   35 2
 E – Nyílt kurrikulum
E Személyiségfejlesztő tréning   35 2
  Hasznos kémia   60 3
  a szakma nyelve   30 1
  Matematika a szakmában   42 1
  Biotechnológia   44 3
Összesen E   211 10
Szakmai érettségi vizsga (termék védéssel)     4
Kreditpontok összesen     253

Comments are closed.