Predmetnik avtoserviserja

Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 213 12
P2 Madžarščina I , Madžarščina II obvezno 213 12
P3 Matematika obvezno 213 12
P4 Tuji jezik obvezno 164 9
P5 Umetnost obvezno 33 2
P6 Naravoslovje obvezno 132 6
P7 Družboslovje obvezno 132 6
P8 Športna vzgoja obvezno 164 7
Skupaj A   1264 66
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško komuniciranje v poklicu obvezno 99 4
M2 Materiali in obdelave v poklicu obvezno 66 3
M3 Elementi konstrukcij obvezno 66 3
M4 Organizacija in poslovanje obvezno 66 3
M5 Osnove motornih vozil obvezno 124 6
M6 Električni sistemi na vozilu obvezno 134 7
M7 Podvozja in prenosne naprave obvezno 198 10
M8 Pogonski motorji obvezno 198 10
M9 Diagnostika izbirno 134 7
M10 Karoserijska oprema z diagnostiko izbirno 134 7
M11 Gospodarska vozila izbirno 134 7
Skupaj B   1085 53
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:
C- Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   280 12
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu   1292 53
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti   160 7
E – Odprti del kurikuluma
  Odprti kurikulum   174 8
Zaključni izpit

(izdelek oziroma storitev in zagovor)

  2
Skupaj kreditnih točk   189

Pojasnila k predmetniku

Izbirni strokovni moduli:

  • Madžarščina I: materni jezik – višja raven.
  • Madžarščina II: drugi jezik – nižja raven.

Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere dva modula:

  • M6 in M7 ali
  • M8 in M9 ali
  • M10 in M11.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

Comments are closed.