Hiša poliedrov, Hiša EU, Državni zbor RS

V torek, 20. decembra 2022, so se dijaki 3. a-, 3. c-, 3. k- in 4. g-razreda udeležili strokovne ekskurzije v Ljubljano. Najprej so obiskali parlament, kjer jih je sprejel poslanec mag. Darko Krajnc. Dijakom je razkazal prostore, predstavil politično ureditev v Sloveniji ter opisal delo poslancev in poslanskih skupin. Nato so se dejavnosti nadaljevale v Hiši EU. Najprej je potekala matematična delavnica, ki jo je izpeljala ga. Mateja Budin iz Hiše poliedrov. Dijaki so s pomočjo modelov ustvarjali geometrijska telesa raznih oblik in velikosti (ARHIMEDSKA, PLATONSKA in JOHNSONOVA TELESA). Sledila je dejavnosti predstavnika Hiše EU, ki je dijakom orisal zgodovino nastanka Evropske unije, jim razložil institucionalni trikotnik ter predstavil naloge in pristojnosti posamezne institucije. Po predstavitvi so odšli v multimedijski center Doživi Evropo, kjer so po multimedijskih postajah spoznavali predstavnike v evropskih institucijah in odkrivali številne informacije o EU.

Zapisali: Silvija Kolarič in Simona Šamu

Comments are closed.