Glasbeni seminar

V organizaciji Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti je na naši šoli potekalo glasbeno izobraževanje na temo ljudske glasbe za vzgojitelje, učitelje, glasbene pedagoge in učence naše šole, ki obiskujejo program Predšolska vzgoja. Seminar je izvajal Ákos Gubinecz, ljudski pevec in predavatelj. Potekal je v dveh delih, in sicer 28. in 29. oktobra ter 11. in 12. novembra 2022. Izobraževanje je bilo sestavljeno iz praktičnega in teoretičnega dela in nas je popeljalo v svet ljudske glasbe. Seminar se je izvajal v okviru projekta Dvig kakovosti dvojezičnega šolstva z novimi pristopi poučevanja za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem.

Comments are closed.