Flora in favna v porečju reke Mure

V ponedeljek, 19. 12. 2022, so se dijaki 1. a-, 1. k- in 2. b-razreda udeležili predavanja in delavnice na temo flora in favna v porečju reke Mure v izvedbi Anje Cigan, strokovne sodelavke Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor. Dijaki so spoznali nekaj najbolj značilnih rastlinskih in živalskih vrst tega območja.

Comments are closed.