Filmski večer igranih filmov

DSŠ Lendava je v petek, 27.5.2022, v okviru Tedna ljubiteljske kulture organizirala Filmski večer igranih filmov dijakov in učiteljev DSŠ Lendava. Predstavljeni so bili najuspešnejši kratki igrani filmi, ki so dosegli vidne uspehe na tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik oz. Književnost na filmu (Croquis, Gobice, Telečja pečenka, Seme zla) in igrani film Inšpektor (2014).

Film je umetnost, je medij, je oblika zabave, lahko pa je tudi učni pripomoček, s pomočjo katerega dijaki spoznavajo določeno tematiko, o njej razpravljajo in pri tem razvijajo svoj pogled na svet, kritično mišljenje, argumentacijo… Z njim motiviramo in spodbujamo različne aktivnosti dijakov, lahko pa se preizkusijo tudi v ustvarjanju filma. Film lahko uporabljamo pri pouku vseh predmetov, na DSŠ Lendava pa se dijaki lahko s filmom spoznavajo in ga tudi ustvarjajo pri interdisciplinarnem tematskem sklopu v gimnaziji pa tudi pri filmskem krožku. Dijak je lahko torej v vlogi aktivnega filmskega gledalca ali v vlogi filmskega ustvarjalca. Še preden pa bi se dijaki lotili ustvarjanja filma, spoznajo osnovne značilnosti filma, filmske ustvarjalnosti in filmskih žanrov. Obravnavajo vrste in oblike filmov, značilnosti filmske pripovedi, proces nastajanja filma, filmsko tehnologijo in tehnike snemanja. Večino dijakov te vsebine zanimajo, še posebej pa so aktivni, inovativni in kreativni pri ustvarjanju kratkih filmov. Sami izberejo zgodbo, pripravijo scenarij, posnamejo film po izbrani tehniki ter ga vizualno in zvočno uredijo.

Njihova ustvarjalnost je v preteklih letih dala veliko zanimivih in kakovostnih produktov, ki smo jih predstavili na filmskem večeru.

Mentor: Štefan Kardoš
Somentorji: Borut Šantak, Tibor Tomšič

Comments are closed.