Evropski dan jezikov 2018

Na Dvojezični srednji šoli Lendava smo tudi letos obeležili evropski dan jezikov. Namen tega dneva je opozarjanje javnosti na pomen učenja jezikov, spodbujanje večjezičnosti, zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi, spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov. V avli šole smo pripravili nenavadno razstavo, kjer je razstavljeno vsem nam dobro znano besedilo v 23 različnih jezikih. Dijaki so morali na podlagi prebranega besedila ugotoviti, v katerem jeziku je napisano. Kot pomoč je služila zastava dane države oz. naroda. Vsem znano besedilo je bila 7. kitica Prešernove Zdravljice.

Comments are closed.