Ekskurzija v Arhiv Maribor in Univerzitetno knjižnico Maribor

Šolska knjižnica je v okviru Knjižničnih informativnih znanj (KIZ) in v povezavi s predmetom zgodovina (“Iskanje zgodovinske resnice”) dne 13. oktobra 2015 popeljala dijake 1. letnika gimnazije na obisk Arhiva Maribor in Univerzitetne knjižnice Maribor (UKM). Strokovni predstavitvi in ogledu obeh zavodov je sledil še zanimiv ogled restavracijske delavnice in ogled knjigoveznice. Obiskali smo še knjigarno Mladinske knjige. Dijaki so se seznanili z informacijskimi viri, z lokacijami informacij ter teoretično in praktično utrjevali informacijska znanja (informacijsko opismenjevanje dijakov).

Nosilca programa sta bila prof. Klara Kepe in prof. Tibor Tomšič

Comments are closed.