Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom

Aprila 2022 so dijaki 3. k-et-razreda izobraževalnega programa Ekonomski tehnik opravljali praktično usposabljanje z delom. Le-to so opravljali na Občini Velika Polana, Občini Črenšovci, Ljudski univerzi Lendava in v javnem podjetju Varaš d. o. o. Dijaki na PUD-u s pridom združijo svoja teoretična znanja s prakso. Obvladajo preprosta administrativna dela, pomagajo pri organiziranju raznih dogodkov, vnašanju podatkov v računalniški program, sortiranju, evidentiranju in arhiviranju dokumentacije, pripravi promocijskega materiala, poštne dokumentacije in še pri veliko drugih opravilih.

Letos sta jih obiskali profesorica Brigita Laj in Lučka Bačič. Mentorji na PUD-u so dijake zelo pohvalili in izrazili zadovoljstvo z njihovim delom, motiviranostjo in pridnostjo.

Zapisala: Brigita Laj

Comments are closed.