Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom

Tudi letos aprila so dijaki izobraževalnega programa Ekonomski tehnik iz 3. k-razreda opravljali praktično usposabljanje z delom. Le-to so opravljali v podjetjih v lokalnem in širšem okolju, dve dijakinji pa sta v okviru projekta Erasmus+ PUD opravljali na Tenerifu. Na praktičnem usposabljanju z delom dijaki uporabijo svoje teoretično znanje v praksi. Nekatere dijake je obiskala Brigita Laj. Na podlagi razgovorov z mentorji v podjetjih so dijaki pomagali pri preprostih administrativnih delih, vnašanju podatkov v računalniški program, knjiženju, sortiranju, evidentiranju in arhiviranju dokumentacije, pripravi poštne dokumentacije in še pri veliko drugih opravilih. Dijake so tudi zelo pohvalili in izrazili zadovoljstvo z njihovim delom, motiviranostjo in pridnostjo.

Zapisala Brigita Laj

Comments are closed.