Bi se igral/igrala?

V okviru septembrskega tedna dejavnosti so dijaki naše šole, ki se izobražujejo v različnih izobraževalnih programih, v okviru delavnice z metodami dramske pedagogike krepili veščine medsebojnega sodelovanja, ob tem so uzavestili svoje počutje, razmišljali so o pomoči sočloveku, o sočutju in o pomenu bontona ter ustrezne verbalne in neverbalne komunikacije. V zaključnem delu delavnice so oblikovali skupna pravila t. i. pogodbe obnašanja in komunikacije v skupini. Aktiv učiteljev madžarščine je delavnice izpeljal v sodelovanju z ostalimi učitelji naše šole.

Zapisala: Laura Horvat, vodja aktiva učiteljev madžarščine

Comments are closed.