22. april – SVETOVNI DAN ZEMLJE

Letos praznujemo ta dan že šestintridesetič. Ta poseben dan v letu je namenjen dvigovanju zavesti o varovanju okolja.

Ob tem dnevu smo v okolici DSŠ izvedli čistilno akcijo in odprli novo pridobitev naše šole: meteorološko hišico. S pomočjo opreme bomo lahko opazovali vremensko dogajanje pri nas in opozarjali na nujnost varovanja okolja.

Planet Zemlja je radoživa, morda edinstvena in zato osamljena kapljica v vesolju. Rastline, živali, ptice, gozdovi, oceani, reke in livade – vse to, zaradi česar je naš svet tako raznolik, pa je, zaradi nas samih, v čedalje večji nevarnosti. Podnebne spremembe so eden največjih izzivov današnjega časa. S sežiganjem fosilnih goriv in intenzivno živinorejo sproščamo v ozračje ogljikov dioksid in metan, ki zadržujeta toplotno sevanje v ozračju. Ta, z ravnanji človeka okrepljeni »učinek tople grede« ustvarja motnje podnebnega sistema.

Naravo, ki nam je dana, pustimo za seboj v takšnem stanju, da bodo od nje dobili kaj tudi naši zanamci! Zbiranje podatkov in analiza le-teh naj nas opozarja na resnico, da smo povezani z naravo in odvisni od nje.

Comments are closed.