Strokovna ekskurzija v Győr 2018

V petek, 26. oktobra 2018, so se dijaki naše šole, ki obiskujejo madžarščino kot materinščino, udeležili strokovne ekskurzije v Győr. Dopoldan so si ogledali benediktinsko opatijo v Pannonhalmi, to je opatijo izjemnega zgodovinskega pomena. Ogledali so si baziliko sv. Martina, grobnico pod cerkvijo, znamenito knjižnico, v kateri hranijo 400 000 knjig. Izvedeli so, da v arhivu opatije hranijo tudi ustanovitveno listino opatije Tihany, ki ga je dal napisati kralj Endre I. leta 1055. Pred dvanajsto so prispeli v mesto Győr, kjer so obiskali srednjo šolo oz. Gimnazijo Ferenca Kazinczyja. Gostujoče dijake in profesorice naše šole je sprejel in pozdravil ravnatelj omenjene šole. Nato so prisostvovali posebni uri o zgodovini šole. Popoldan so spoznavali znamenitosti mesta Győr. Na začetku ogleda so se spominjali dogodkov leta 1956. Dijaki naše in gostiteljske šole so skupaj položili venec pri spominski plošči, postavljeni v spomin na padle v revoluciji leta 1956. Nato so obiskali katedralo sv. Ladislava in center za obiskovalce ter se sprehodili po mestu Győr. Brezplačno ekskurzijo so dijakom omogočili: Zveza Rákóczi, Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava ter DSŠ Lendava.

Comments are closed.