Usposabljanje mentorjev 2023 – 2026

 

OPIS PROJEKTA

V projektu Usposabljanje mentorjev 2023 – 2026 bomo izvajali brezplačna usposabljanja za mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z delom (PUD), študentom na praktičnem izobraževanju (PRI) in vajencem. Projekt je del Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira z evropskimi sredstvi in se izvaja v okviru Konzorcija Šolski center Kranj.

V projektu se bo usposabljanja udeležilo skupaj 1950 udeležencev Z aktivnostmi v projektu bomo prispevali k izboljšanju odzivnosti sistema izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela z izboljšanjem kompetenc mentorjev v podjetjih ter posledično krepitvi sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela.

Cilj projekta je zmanjšati neskladja med kompetencami, ki jih šolajoči pridobijo med izobraževanjem ter kompetencami, ki jih iščejo delodajalci, s čimer bo omogočen boljši prehod iz izobraževanja na trg dela.

 Ciljna skupina so mentorji, zaposleni pri delodajalcih, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom za dijake srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, mentorji, zaposleni pri delodajalcih, ki izvajajo praktični del izobraževanja za študente višjega strokovnega izobraževanja ter mentorji, zaposleni pri delodajalcih, ki izvajajo ostale formalne oblike praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (za vajence).

Mentorji iz podjetij se bodo lahko udeležili 32 urnega osnovnega usposabljanja mentorjev.

 Vsa usposabljanja so brezplačna.

TERMINSKI NAČRT  IZVAJANJA NA DSŠ LENDAVA

  • šolsko leto 2024/25  2 skupini za 12 udeležencev (1. skupina predvidoma 25. 9., 26. 9. 2.10. in 3.10. 2024, 2. skupina predvidoma oktober/november 2024)
  • šolsko leto 2025/26 2 skupini za 12 udeležencev
  • šolsko leto 2026/27 2 skupini za 12 udeležencev

Koordinatorka projekta:
Lučka Bačič

Comments are closed.