Talent Lab

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR.

Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša1,25 milijarde EUR. Prednostna področja v tem obdobju so naslednja:

 • #1 inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;
 • #2 socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;
 • #3 okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;
 • #4 kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;
 • #5 pravosodje in notranje zadeve.

Projekt TALENT LAB sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 409.945,50 EUR. Namen projekta je povečanje zaposlitvenih potencialov mladih v Pomurski regiji (, kjer je brezposelnost mladih v Sloveniji največja in potreba po razvitem podpornem okolju največja).

Uradna stran projekta: https://www.p-tech.si/projekt/talent-lab/


Člani tima:

 • Brigita Laj
 • Slavko Režonja
 • Katarina Ferenc
 • Lucija Hajdinjak
 • Klementina Črešnjovec
 • Marija Polanec

Comments are closed.