Športna srednja šola

Ime/naslov projekta

Športna srednja šola (Občina Lendava)

Kratka predstavitev projekta, namen, cilji, glavne aktivnosti, pričakovani rezultati

To je program, ki se na podlagi pripravljene strategije izobraževanja mladih športnikov izvaja delno v okviru šolskih dejavnosti z organizacijo in izvajanjem dodatnih športnih aktivnosti in promocijo športa.
Namen programa je okrepljeno sodelovanje šole s športnimi klubi v interesu zagotavljanja izobraževalnega okolja, ki bo spodbujalo dijake k športni aktivnosti in omogočalo nemoten trenažni proces za doseganje vrhunskih rezultatov.


Vodja projekta

  • Slavko Režonja

Člani tima

  • koordinator Mitja Novinić

Ostali sodelujoči

  • učitelji ŠVZ,
  • športni klubi oz. trenerji,
  • dijaki športniki.

Comments are closed.