Projekt SUK/GTP 2012

Dijaki DSŠ Lendava vključeni v projekt SUK/GTP – učenje na daljavo, skozi katero predstavljajo šolo in svoj kraj Lendavo

Global Teenager Project (GTP) je začel s svojo dejavnostjo 1998. Sodelujejo lahko osnovne, srednje šole (gimnazija, poklicne šole). Srce projekta predstavljata Bob Hofman iz Nizozemske in Eliane Metni iz Libanona, v Sloveniji pa Darja Žnidaršič. V Sloveniji imenujemo projekt: Slovenski učni krogi (SUK).

Gre za način učenja, ki ustreza 42 državam po svetu. Učenci lahko komunicirajo preko spleta v različnih jezikih: v angleščini, francoščini, španščini, nizozemščini, nemščini in v arabščini. Letos se pridružuje nov jezik: slovenščina. S tega vidika bo naša skupina prva, ki bo lahko preizkusila to možnost, jo razvijala, nadgradila. 3. a- in 3. b-razred skupaj bosta z dijaki drugih 9 slovenskih šol predstavljala prvi Slovenski učni krog.

Mentorice SUK na DSŠ so: Mária Gáal, Ildikó Kovač in vodja projekta mag. Gabriela Zver.

Projekt bo potekal 11 tednov: od 13. februarja 2012 do 6. maja 2012.

V prvem tednu dobijo šole nalogo, da preizkusijo spletno stran, ki jo bodo redno uporabljale za učenje na daljavo, za svoje objave. Drugi teden se morajo dijaki in mentorji predstaviti drugim šolam. Poglejte našo predstavitev.

Tretji in četrti teden morajo dijaki objaviti raziskovalno vprašanje, ki je povezano s temo Izzivi 21. stoletja in ustreza dogovorjenim kriterijem, npr. temu, da odgovora ne moreš najti pri brskanju z googlom, temveč je potrebno raziskovati in iskati informacije na klasičen način: s pomočjo strokovne literature, na terenu s pomočjo anket, intervjujev, pri ustreznih inštitucijah ipd.

Naši dijaki bodo objavili eno vprašanje, dobili pa bodo vprašanja drugih devetih šol. Z iskanjem odgovorov na vprašanja se bodo ukvarjali naslednjih 5 tednov. Tako bo 8 trojic in 1 par iz 3. a in 3. b iskalo odgovore, ki jih bodo objavili na SUK-ovi spletni strani. Od SUK-a so prejeli tudi Blackberryjev Playbook, ki ga bodo lahko uporabljali pri svojem delu in ga testirali.

Deseti teden vsaka skupina pripravi povzetek vseh prejetih odgovorov in ga dopolni s svojim znanjem ter tako napiše raziskovalno nalogo.

Enajsti teden bomo analizirali izkušnje, povzeli misli in kovali načrte za naslednji učni krog, za katerega si želimo, da bi spet segal izven meja, kot je to značilno za GTP. Tako bi se lahko v slovenščini menili npr. z dijaki iz Avstrije, Francije ali iz daljne Kanade, Avstralije, Argentine ipd. in pridobili nove izkušnje, znanje ter prijatelje.

Objava: mag. Gabriela Zver

Comments are closed.