PODVIG

Ime/naslov projekta

PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah (MIZŠ, ZRSŠ)

Kratka predstavitev projekta, namen, cilji, glavne aktivnosti, pričakovani rezultati

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetenc podjetnosti pri dijakih na predmetni in interdisciplinarni ravni s posebnim poudarkom na sodelovanju z okoljem in širšo skupnostjo ter aktivni vlogi dijakov v sklopu ITS v gimnaziji.


Vodja projekta

  • Silvija Hajdinjak Prendl

Člani tima

  • mag. Gabriela Zver,
  • mag. Nataša Prendl,
  • mag. Bernadetta Horváth,
  • Daniel Bernad

Ostali sodelujoči

  • ostale gimnazije
  • dijaki