OBJEM


Izjava o sofinanciranju: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran projekta NA-MA POTI poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.


Kratka predstavitev projekta, namen, cilji, glavne aktivnosti, pričakovani rezultati

Cilj projekta OBJEM: razvijanje in preizkušanje pedagoških pristopov in strategij, ki pripomorejo k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov.

Sklopi in področja:

 • bralna pismenost in razvoj slovenščine (učni jezik, zmanjševanje razlik med spoloma, ranljive skupine, motivacija za branje)
 • slovenščina kot drugi jezik
 • diagnostični instrumenti za prepoznavanje ravni BP posodobljena vloga šolske knjižnice.

Na DSŠ Lendava bomo izvajali dejavnosti iz 1. in 4. sklopa ter delno dejavnosti iz 2. sklopa.


Vodja projekta

 • Borut Šantak

Člani tima

 • Aleksandra Horvat
 • Sibila Sabo
 • Sandra Vida
 • Simona Hozjan
 • Marija Polanec
 • Vesna Šašić Göntér
 • Katarina Ferenc
 • Miran Bukovec
 • Silvija Hajdinjak Prendl
 • Lijana Hanc Krapec

Ostali sodelujoči

 • vsi strokovni delavci šole
 • dijaki

Comments are closed.