NA-MA POTI

Ime/naslov projekta

NA-MA POTI (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost) – Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov (ZRSŠ)

Kratka predstavitev projekta, namen, cilji, glavne aktivnosti, pričakovani rezultati

Krovni cilj projekta

 • Razvijanje in preizkušanje pedagoških pristopov in strategij oz. prožnih oblik učenja, ki z vključevanjem novih tehnologij pripomorejo k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol.

Cilji:

 • razvijanje in preizkušanje pedagoških pristopov in strategij,
 • interdisciplinarno reševanje problemov,
 • krepitev kritičnega mišljenja,
 • reševanje problemov z IKT,
 • povezovanje med strokovnimi delavci.

Vodja projekta

 • Helena Antolin Tibaut

Člani tima

 • Silvija Hajdinjak Prendl (ravnateljica)
 • Daniel Bernad
 • Alfred Feher
 • Sonja Šamu
 • Ildikó Kovač
 • Nives Kuhar
 • Natalija Pavošević Žoldoš
 • Sandra Sabo
 • Simona Šamu
 • Teodor Varga
 • Tibor Tomšič (namestnik ravnateljice)

Ostali sodelujoči

 • vsi strokovni delavci šole
 • dijaki