MUNERA 3


Izjava o sofinanciranju: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran projekta NA-MA POTI poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: Projekt MUNERA 3 – »IZVAJANJE PROGRAMOV NADALJNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V LETIH 2018 – 2022«


Kratka predstavitev projekta, namen, cilji, glavne aktivnosti, pričakovani rezultati

Cilj projekta je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.


Vodja projekta

  • Silvija Hajdinjak Prendl

Koordinatorja

  • Slavko Režonja
  • Brigita Laj

Člani tima

  • ostali strokovni delavci DSŠ Lendava

Ostali sodelujoči

  • Pomurska gospodarska zbornica,
  • podjetja v lokalnem okolju in
  • drugi zunanji sodelavci oz. izvajalci programov.

Comments are closed.