Dijaki dijakom za varno mobilnost

Ime/naslov projekta

Dijaki dijakom za varno mobilnost

Kratka predstavitev projekta, namen, cilji, glavne aktivnosti, pričakovani rezultati

Cilji akcije so:

 • dijake ozavestiti o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v cestnem prometu;
 • pri dijakih krepiti veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu ter zdrav način življenja;
 • dijake spodbujati k razvoju pozitivnega odnosa do okolja;
 • dijake, strokovne delavce na šoli in starše informirati o načrtovanih aktivnostih v okviru akcije;
 • strokovne delavce srednjih šol usposobiti za strokovno podporo dijakom pri opravljanju aktivnosti za varno mobilnost;
 • promovirati varno mobilnost v neposrednem in širšem okolju;
 • povezovati različne potencialne partnerje z namenom vsesplošnega ozaveščanja o varni mobilnosti.

V ta namen bomo kot neformalno obliko povezovanja dijakov vodili klub za varno mobilnost. Prav tako bodo dijaki opravljali različne preventivne aktivnosti, predstavljali bodo svoje dosežke in se medsebojno povezovali, mrežili, širili ideje.

V klubu bodo dijaki opravljali različne preventivne aktivnosti s ciljem razvijanja kompetence varne mobilnosti in se medsebojno povezovali z namenom izmenjave ter širjenja znanja in izkušenj.


Vodja projekta

 • Mihela Baumgartner

Člani tima

 • Silvija Hajdinjak Prendl
 • Laura Horvat
 • Dario Molnar
 • Velimir Horvatič
 • Attila Ftičar

Ostali sodelujoči

 • Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z MIZŠ,
 • partnerji v projektu (AMZS, Zavod vozim, Nervteh, Agencija za varnost prometa, Zavod varna pot, Ministrstvo RS za infrastrukturo, Rdeči križ Slovenije in inštitut Utrip),
 • srednje šole in dijaški domovi (27 SŠ in 1 DD ),
 • šole kot regijska središča (PŠ Maribor, ŠC Velenje, SPTŠ Krško, SPTŠB Ljubljana, ŠC Nova Gorica) in
 • vsi strokovni delavci šole.

Comments are closed.