Deutsches Sprachdiplom

Ime/naslov projekta

Deutsches Sprachdiplom (DSD I in DSD II) – Goethe Institut

 

 

Kratka predstavitev projekta, namen, cilji, glavne aktivnosti, pričakovani rezultati

Cilj projekta

 • pridobitev mednarodno veljavnega certifikata prve (A2, B1) oz. druge (B2, C1) stopnje

Aktivnosti

 • razvijanje bralne in slušne spretnosti;
 • seznanitev z zgradbo in značilnostmi eseja;
 • povzemanje predloženih besedil;
 • opis grafičnih prilog;
 • argumentiranje;
 • oblikovanje in utemeljevanje lastnega mnenja v ciljnem jeziku;
 • prosto pripovedovanje na dano temo;
 • priprava in vizualno oblikovanje teme za ustno prezentacijo;
 • izvedba pisnih in ustnih izpitov na šoli;
 • priprava kulturnega programa ob podelitvi diplom.

Vodji projekta

 • Simona Hozjan (DSD I)
 • Zorka Gergar (DSD II)

Člani tima

 • drugi učitelji NEM

Ostali sodelujoči

 • Dr. Reinhard Zühlke

Comments are closed.