Ob mednarodnem mesecu šolskih knjižnic ali tudi šolske knjižnice praznujejo

Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev (IASL – International Association of School Librarianship) tudi letos vabi k praznovanju in promociji šolskih knjižnic. V slovenskem prostoru ga tradicionalno koordinira Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.

Oktober je mesec, ko praznujejo šolske knjižnice po vsem svetu in tudi na naši šoli je tako. Ves mesec organiziramo dejavnosti, s katerimi promoviramo delo šolske knjižnice in spodbujamo veselje do branja in ljubezen do knjig.

Letošnji slogan se glasi “Branje za globalni mir in harmonijo”. S praznovanjem želimo slovensko javnost opozoriti na delo šolskih knjižnic in izpostaviti njihov pomen pri sprejemanju in razumevanju sebe ter drugih, omogočanju empatije, spodbujanju strpnosti in sočutja, treningu socialnih veščin otrok, učencev, in dijakov ter vzpostavitvi pozitivnega odnosa do knjižnic in branja. Letošnji slogan v prvi vrsti spodbuja k iskanju, zavedanju in osmišljanju posameznikovega notranjega miru, ki lahko prispeva k miru v skupnosti, se širi globalno, kar nedvomno vpliva na življenje v harmoniji.

Dogajanje smo v knjižnici popestrili z naslednjimi dejavnostmi:

  1. Pri rednih urah smo z dijaki prvih letnikov poudarjali pomen branja – za znanje in zabavo. Tako smo brali v madžarskem, angleškem, španskem in seveda v slovenskem jeziku.
    Z dijaki gimnazijskega programa smo naredili primerjavo tradicionalne in moderne Rdeče kapice v španščini in angleščini. Ob koncu ure so se dijaki preizkusili v igri vlog in odigrali prizore iz pravljice. Strojni tehniki so spoznavali strokovna besedila in tujke iz področja strojništva in tehnike ter jih analizirali. Dijaki srednjega poklicnega izobraževanja so brali in prevajali besedilo o slikarju, čigar umetnine so v galeriji razstavili obrnjene na glavo in kljub zgroženosti umetnika je razstava pri obiskovalcih požela veliko navdušenje.
  2. Z dijaki in dijakinjami programa Predšolska vzgoja smo pripravili pravljične urice za učence DOŠ II. Lendava in otroke iz Vrtca Lendava. Učencem DOŠ II. Lendava so naši dijaki odigrali pravljico o medvedku, ki ga je bilo strah, vendar ga nihče ne posluša in si ne vzame časa zanj. Otrokom iz vrtca in DOŠ II. Lendava pa so dijakinje drugega letnika odigrale zgodbico o ovčkah Bibi in Megi, nerazdružljivih prijateljicah, ki si nenehno skačeta v lase. Skupna druženja smo popestrili z jesenskimi ustvarjalnimi delavnicami. Isto pravljico smo prebirali tudi z dijaki in dijakinjami programa nižjega poklicnega izobraževanja. Izpostavili smo uporabo metafor – prenesenih pomenov, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju.
  3. Mednarodna izmenjava knjižnih kazalk – dijaki pri urah likovne umetnosti ustvarjajo knjižne kazalke, na katerih upodabljajo in ubesedijo svoje najvišje vrednote, ki jim pomagajo sobivati v miru in harmoniji s samim seboj in z okolico. V okviru tega bo potekal interni likovni natečaj in bo izbrana kazalka, ki bo predstavljala našo šolsko knjižnico. Knjižne kazalke si bodo izmenjali s partnersko šolo iz tujine.

V pogovoru po branju smo prišli do sklepa, da z branjem, predvsem leposlovja, razvijamo sposobnosti vživljanja v druge osebe in obdobja, sposobnost poslušanja in prepričevanja ter tako soustvarjamo mir in življenje v harmoniji, šolske knjižnice pa naj bodo še naprej prostor sprejemanja, strpnosti in razvijanja najboljšega v vseh nas.

Comments are closed.