Predmetnik strojnega tehnika PTI

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Pti/strojni_tehnik_dv/posebnidel.htm

Oznaka Programske enote Obvezno
izbirno
/ Skupno

število ur

Število kreditnih točk
 A – Splošnoizobraževalni predmeti    
P1 Slovenščina obvezno   276 13
P2 Madžarščina I ali Madžarščina II obvezno   276 13
P3 Matematika obvezno   206 10
P4 Tuji jezik I obvezno   276 13
P5 Umetnost obvezno   30 2
P6 Zgodovina obvezno   40 2
P7 Geografija obvezno   40 2
P8 Sociologija obvezno   40 2
P10 Kemija obvezno   60 3
P11 Fizika obvezno   60 3
P12 Informatika obvezno   60 3
P13 Športna vzgoja obvezno   150 7
Skupaj A     1514 73
 B – Strokovni moduli    
M1 Poslovanje in podjetništvo obvezno   102 5
M2 Načrtovanje konstrukcij obvezno   115 5
M3 Učinkovita raba energije obvezno   116 5
M4 Obdelava gradiv obvezno   116 4
M6 Računalniško podprte tehnologije izbirno   140 6
M7 Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije izbirno   140 6
Skupaj B     729 31
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli    
  Praktični pouk     205 12
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu    
  Praktično usposabljanje z delom     76 3
 D – Interesne dejavnosti    
  Interesne dejavnosti     96 4
 E – Odprti kurikulum    
E Odprti kurikulum     136 5
  Preoblikovanje     68 3
  Osnove avtomatizacije     68 2
Poklicna matura (storitev in zagovor)       4
Skupaj kreditnih točk       120

Comments are closed.