Művészeti és könyvtárismereti nap

Az iskolai könyvtárban megtartott bemutató óra után az 1. d, 1. k és a 4. g diákjaival Muraszombatba mentünk, ahol először a Területi és Tanulmányi Könyvtárat, majd a muraszombati várkastély épületében működő Mura-vidéki Múzeumot látogattuk meg.

A Területi Könyvtárban Andrej Pavlič, aki a helytörténeti gyűjteményért felelős, általános tájékoztatást adott nekünk magáról a könyvtárról, az anyag elrendezéséről, és körbevezetett minket a könyvtár különböző részlegeiben. Kuriózumként megmutatta nekünk a könyvtárban őrzött legrégebbi könyvet, az 1584-ben kiadott Dalmatin-féle Biblia példányát. A könyvtárban található legrégebbi, a magyar ábécé betűivel írt muravidéki nyelvű könyv 1754-ből származik, Štefan Küzmič szerkesztette és Halleban nyomtatták.

Ezután a Mura-vidéki Múzeumba látogattunk, ahol Mateja Huber főmúzeológus fogadott minket, aki körbevezetett minket Az emberek a Mura mentén című állandó kiállításon, amely az őskori népek halállal és hitvilággal kapcsolatos témákat, a Mura-vidéket a Római Birodalom alatt, és a szláv betelepülést bemutató kiemelkedő régészeti leleteket mutatja be. A tárlat továbbá bemutatja a terület vallási arculatát, amelyet a katolikusok, protestánsok és zsidók fémjeleznek, valamint az egyházművészetet a román kortól a 20. századig.

Comments are closed.