A KKI, Lendva alkalmazottainak nyilatkozata

Az eltelt hónapokban a nyilvánosságban, helyi és regionális médiában több, az iskolával és igazgatójával, Hajdinjak Prendl Silvijával kapcsolatos információ, cikk és kommentár jelent meg.

2021. május 6-án jelent meg a Kétnyelvű Középiskola, Lendva igazgatói munkahelyének betöltésére vonatkozó pályázat, amelyet csak egy személy pályázott meg, éspedig az eddigi igazgató, Hajdinjak Prendl Silvija. Az igazgató kiválasztásának és kinevezésének folyamata a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának kiválasztására és kinevezésére vonatkozó összes érvényes jogszabályok alapján történt (Az oktatás és nevelés megszervezéséről és finanszírozásáról szóló törvény 53. és 53. a cikkelye – ZOVFI-NPB19, SzK Hivatalos lapja, 16/07 – egységes szerkezetbe foglalt hivatalos szöveg, 36/08, 58/09, 64/09 – jav., 65/09 – jav., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D és 47/15: ZOFVI-NPB19 sz.). Az eljárásban a pályáztató intézmény megszerezte az előbb említett törvény 53. a cikkelyének 2. bekezdésében meghatározott összes intézmény, ill. testület véleményezését, kivéve a helyi önkormányzat véleményezését, amely a vélemény kérelmezése ellenére nem adta meg az igazgatójelöltről szóló véleményét, és így elmulasztotta a törvényben is meghatározott 20 napos határidőt. Az összes megszerzett vélemény pozitívan véleményezte az igazgatójelöltet. A Kétnyelvű Középiskola, Lendva Tanácsa így az említett törvény 53. a cikkelyének 7. bekezdése alapján az igazgató kinevezéséről a helyi önkormányzat véleményezése nélkül döntött. Az igazgató kinevezése tehát a jogszabályokkal megegyezően történt, amit a felügyelőségek ellenőrző eljárásai is megállapítottak.

A KKI, Lendva alkalmazottai a médiában megjelent különböző megnyilvánulások és a felügyelőségi ellenőrzések miatt úgy döntöttünk, hogy nyilatkozatot teszünk, hiszen az igazgató kinevezését követően egyszerre csak sokasodni kezdtek a feljelentések a különböző felügyelőségekre, és így az ellenőrző eljárások is. Az egyik feljelentés, amit egyébként a médiától kaptunk meg, pedig az iskola alkalmazottai nevében volt megírva.

Az alkalmazottak számára minden, különösen alaptalan vádak miatt történő felügyelői eljárás erősen megrázó dolog. Az ilyen névtelen feljelentések nem csak az igazgatót érintik, hanem bennünket is, a lendvai középiskola összes dolgozóját.

Ezzel a levéllel az összes alkalmazott, akik aláírtuk ezt a nyilatkozatot, azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a felügyelőségekre nem tettünk és nem is fogunk tenni ilyen feljelentéseket, hiszen azok tartalma sértő, alaptalan, nem megfelelő és ízléstelen.

Az efféle feljelentések, amelyek a médiához, médiába is eljutnak, rossz fényt vetnek az iskolára. Ezért mindazokat, akik a mi nevünkben írnak efféle feljelentéseket, felszólítunk, hogy ezt ne tegyék, ill. álljanak azok mögött teljes nevükkel, így pedig vállalják a felelősséget az ilyen feljelentésekben felhozott vádakért.

A tanári kar Hajdinjak Prendl Silvija igazgatójelöltnek a kinevezési eljárásban 90%-os támogatást mutatott ki. Úgy véljük, hogy ez a támogatás önmagáért beszél.

Tudatában vagyunk annak, hogy az emberek különbözően gondolkodunk, reagálunk és cselekszünk, ezért tiszteletben kell tartanunk a másságot, de tudnunk kell azt megfelelő módon kifejezni úgy, hogy azzal ne sértsük meg egyének integritását, feddhetetlenségét és becsületét. A különböző vélemények és a párbeszéd kultúrája a konstruktív munka alapjai, valamint a fejlődés és előrehaladás alapjai.

Azok az alkalmazottak, akik reagáltunk az említett vádakra, az igazgatónővel együtt azt kívánjuk, hogy békében és nyugalomban végezhessük munkánkat, energiánkat pedig továbbra is alapvető küldetésünkbe fektethessük, tehát a fiatalok nevelésébe és oktatásába, nem pedig abba, hogy folyamatosan a pletykaszintű és alaptalan vádakozás ellen kelljen védekeznünk.

A KKI, Lendva alkalmazottai
(az aláírók listája az iskola titkárságában van)

Comments are closed.