Pót-, kiegészítő és tantárgyi vizsgák – tavaszi vizsgaidőszak 2023/24

Péntek, 2024. 6. 28.
 • Fizikalna kemija, pisni izpit ob 8.00 (KEM), ustni izpit ob 10.00 (KEM)
 • Izdelava električnih tokokrogov, pisni izpit ob 8.00 (ST), ustni izpit ob 10.00 (ST)
 • Priklopi električnih motorjev, pisni izpit ob 8.00 (ST), ustni izpiti od 10.35 (ST)
 • Psihologija, ustni izpit ob 8.00 (SOC)
 • Športna vzgoja, praktični izpit ob 8.00 (Telovadnica)
 • Celostni razvoj osebnosti, oddaja gradiva ob 10.00 (BIO)
Hétfő, 2024. 7. 1.
 • Matematika, pisni izpit ob 8.00 (MAT1), ustni izpiti od 10.00 (MAT1)
 • Organska kemija, pisni izpit ob 8.00 (KEM), ustni izpit ob 11.00 (KEM)
 • Poslovanje in podjetništvo, ustni izpit ob 8.00 (ET1)
 • Proizvodni procesi, pisni izpit ob 8.00 (ST)
 • Mehatronika, praktično delo ob 8.00 (MER)
 • Učinkovita raba energije, pisni izpit ob 8.00 (MAT2), ustni izpiti od 10.00 (MAT2)
Kedd, 2024. 7. 2.
 • Slovenščina, pisni izpit ob 8.00 (SLO1), ustni izpiti od 10.00 (SLO1)
 • Angleščina, pisni izpit ob 8.00 (ANG1), ustni izpit ob 10.00 (ANG1)
 • Praktično usposabljanje z delom, oddaja gradiva do 12.00 (MAD2)
 • Obvezne izbirne vsebine/Interesne dejavnosti, oddaja poročil razrednikom do 11.00

Comments are closed.