„Pitchday“ – Talent Lab projekt 2024

2024. április 4-én, csütörtökön részt vettünk a “2. Pitchday”-en a Muraszombati Közgazdasági Középiskolában a Norvég Finanszírozási Mechanizmus (EEA és a Norway Grants Slovenia) által társfinanszírozott Talent Lab projekt keretében.

Az eseményt Petrijan Darko, a Muraszombati Közgazdasági Középiskola igazgatója nyitotta meg, majd Dr. Gomboc Timi, Murska Sobota város önkormányzatának alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket. Köszöntőt mondott továbbá mag. Močnik Marko,-i a Pomurje Technológiai Park igazgatója és Dr. Berker Thomas, a Talent Lab projekt norvég partnerének képviselője.

Az eseményen részt vettek a résztvevő iskolák igazgatói és a fiatal tehetségekkel foglalkozó vállalatok képviselői, a partnerintézmények mentorai és koordinátorai, valamint a fiatal tehetségek is.

A projektben már második éve részt vettek a Lendvai Kétnyelvű Középiskola, a Muraszombati Közgazdasági Középiskola, a Rakičani Biotechnikai Iskola, a Radenci Vendéglátóipari és Turisztikai Szakiskola végzős diákjai, valamint a Maribor Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának hallgatói.

Az eseményen iskolánk következő programjainak végzős diákjai mutatkoztak be:

  • Közgazdasági technikum: Tot Sara és Žoldoš Iva, Ferenc Katarina mentorálásával, valamint Horvat Slavko és Laj Franc külső mentorok a Kmetijsko gospodarstvo Lendava Rt. vállalatból;
  • Vegyészeti technikum: Utroša Filip és Vehab Tilen Polanec Marija mentorálásával és külső mentor Nemet Boris a Čistilna naprava Lendava Kft. vállalatból;
  • Gépészeti technikum: Gerenčer Jožef és Kramberger Marcus Režonja Slavko és Raduha Mario, valamint Škafar Boštjan külső mentor irányításával az Elektromaterial Kft. vállalatból.

A helyi vállalatok mentoraival és az iskolai mentorokkal együtt a diákok a 2023/2024-es tanévben ismét új vállalkozói kihívásoknak néztek elébe. Kreativitásukat és az iskolai oktatás során megszerzett tudásukat arra használták, hogy ötleteket és megoldásokat adjanak át a vállalkozásoknak. Megoldásokat kerestek a vállalkozások előtt álló problémákra, és így új eredményekkel és készségekkel álltak elő. Az eseményen innovatív módon mutatták be a több hónapos együttműködés, tanulás és kihívásmegoldás során szerzett eredményeiket, javaslataikat és megoldásaikat.

Gratulálunk nekik sikeres kihívásaikhoz és kiváló bemutatásaikhoz. Szeretnénk köszönetet mondani az iskolai és vállalati mentoroknak is az együttműködésért, valamint a diákok kezdeményezésének, kreativitásának és kreatív kifejezésmódjának ösztönzéséért. Egyúttal köszönjük Dr. Kepéné Bihar Mária néprajzkutatónak és a Terme Lendava vállalatnak, hogy segítettek a Közgazdasági technikum diákjainak a középkori menü elkészítésében.

Köszönjük a médiának is, akik részt vettek és támogatták fiatal diákjainkat eredményeikben.

Az eseményről készült beszámolók és fényképek a következőkben láthatók.

Comments are closed.